Sponsored

IELTS Forum - Diễn đàn IELTS Việt Nam

Loading...
  1. Task 2

   Discussions:
   59
   Messages:
   250
   Latest: Máy ozone xử lý không khí lambkidt1904, Mar 22, 2017 at 2:18 AM
  1. Tips and tricks

   Discussions:
   14
   Messages:
   65
  1. Tips and tricks

   Discussions:
   7
   Messages:
   11
   Latest: Máy ozone công nghiệp BK-MC03 lambkidt1904, Mar 22, 2017 at 6:45 AM
  1. Tips and tricks

   Discussions:
   8
   Messages:
   14
  2. Practice tests

   Discussions:
   4
   Messages:
   14
  1. Grammar and Vocabulary

   Discussions:
   60
   Messages:
   365
  2. Speaking

   Discussions:
   10
   Messages:
   58
  3. Reading

   Discussions:
   17
   Messages:
   220
   Latest: Reading For IELTS - Collins Kien71672, Mar 25, 2017 at 7:21 AM
  4. Listening

   Discussions:
   12
   Messages:
   101
   Latest: 0907 150 220 tổ chức tiệc trung thu Phu46567, Mar 20, 2017 at 9:49 AM
  5. Phương pháp học

   Discussions:
   11
   Messages:
   50
  1. Du học Úc - New Zealand

   Discussions:
   5
   Messages:
   6
  2. Du học Mỹ

   Discussions:
   5
   Messages:
   5
  1. Hỏi đáp IELTS

   Discussions:
   5
   Messages:
   5
   Latest: 0911 000 222 tổ chức tiệc trung thu Phu46567, Mar 20, 2017 at 10:03 AM