Sponsored

IELTS Forum's Recent Activity

  1. IELTS Forum posted a new thread.

    For and Against 1,2 - Sách hay cho IELTS Ideas

    [IMG] [IMG] Trọn bộ sách hay cho những bạn mới bắt đầu học IELTS [IMG]➡️ For & Against – bộ sách ideas for IELTS lý tưởng dành cho người học IELTS. Điều tuyệt vời ở bộ sách này là sách bao gồm các phần dành cho người học IELTS ở level bắt đầu...

    Forum: Writing

    Nov 29, 2017