Sponsored

Hoàng ZIM's Recent Activity

 1. Hoàng ZIM posted a new thread.

  Tổng hợp bài mẫu và đề thi thật IELTS WRITING năm 2017 (Updating)

  Tổng hợp tất cả các bài mẫu BAND 8.0+ của thầy TOÀN ZIM cho đề thi IELTS Writing Task 2 năm 2017. Đi kèm với đó là những phân tích rõ ràng, cụ thể về các từ vựng theo chủ đề, các cấu trúc, các collocation ghi điểm và được nhắc đến trong bài viết....

  Forum: Task 2

  Jan 17, 2017 at 4:21 AM
 2. Hoàng ZIM posted a new thread.

  Hướng dẫn giải đề IELTS WRITING TASK 1 - 14.1.2017 (SAMPLE BAND 8)

  IELTS WRITING TASK 1 - 14.1.2017: PIE CHART [ATTACH] Dạng pie khá dễ để miêu tả, vẫn viết với cấu trúc 4 đoạn như sau: - Introduction: Paraphrase lại câu rubric một cách đơn giản. ➡ The given pie charts give information about the proportion...

  T1.jpg

  Forum: Task 1

  Jan 17, 2017 at 3:55 AM