Sponsored

5 Lỗi cần tránh nếu bạn không muốn bài viết task 1 dưới 6

Discussion in 'Task 1' started by Hoàng ZIM, Apr 29, 2016.

Follow IELTS Forum để cập nhật những bài học và tài liệu mới:

 1. Hoàng ZIM

  Hoàng ZIM Master Staff Member

  Joined:
  Apr 11, 2016
  Messages:
  593
  Likes Received:
  323
  5 lỗi hay gặp phải khi viết task 1

  The graph below shows the consumption of fast food by Australian teenagers.

  toan.png

  1. Chép lại đề bài.

  Nhiều thí sinh khi viết task 1 có xu hướng chép lại đề bài, điều này sẽ làm giảm band điểm của cả bài xuống. Luôn luôn phải paraphrase đề bài (Y) Ví dụ đề bài “The graph below shows the consumption of fast food by Australian teenagers.” có thể được viết lại như sau: “The graph compares the annual usage of 3 different types of fast foodconsumed by Australian teenagers from 1975 to 2000.”

  2. “Increase to” vs “Increase by”

  Đây cũng là một lỗi sai khá phổ biến mà thí sinh hay gặp nhầm lẫn trong việc sử dụng.

  - Increase to: Tăng ĐẾN bao nhiêu

  - Increase by: Tăng bao nhiêu

  Ví dụ: The number of times Australian young adults used Pizza considerably increased to over 80 times in 1995, compared to only 4 times at the beginning of the period.

  The number of times Australian young adults used Pizza considerably increased by more than 76 times in 1995, compared to only 4 times at the beginning of the period.

  Tương tự với từ decrease.

  3. “Million” vs “Millions” ?

  5 millions people died of starvation in 1945. (không liên quan đến biểu đồ lắm :v)

  5 million of people died of starvation in 1945.

  5 millions of people died of starvation in 1945.

  => Sai! Câu chính xác phải là “5 million people died of starvation in 1945.” Và “Millions of people died of starvation in 1945

  Million sẽ không có đuôi “s” trong những trường hợp có một con số cụ thể đứng trước nó: 5 million, 7 million, 100 million. Và đi sau million không có “of”. Tương tự với “hundred, thousand ...”

  Million có đuôi “s” trong trường hợp KHÔNG có con số cụ thể đứng trước nó và mang nghĩa là “hàng triệu” đi sau là giới từ “of”.

  · Lưu ý: Các cụm danh từ với “million” hay “millions” đều chia động từ số nhiều chỉ trừ trường hợp dùng với: time, money, distance, height, depth...

  Millions of dollars was donated to support the poor.

  4. Dùng sai chủ ngữ

  Đây là lỗi sai mà không phải ai cũng có thể dễ dàng nhận ra kể cả với người đạt band 6.5+.

  Một số thí sinh hay viết: Hamburgers increased significantly throughout the examined period.

  Về bản chất, câu này không có nghĩa vì “hamburgers” thì không thể tăng được, mà là SỐ LẦN TIÊU THỤ HAMBERGURS tăng trong thời kì này.

  Như vậy câu này phải được viết lại như sau: “The number of times hambergurs were eaten increased significantly throughout the examined period.”

  5. “On the contrary”

  Đây cũng là cụm từ mà thí sinh hay dùng sai trong bài thi viết IELTS. Đây là một cụm từ được dùng khi muốn diễn đạt một ý hoàn toàn trái ngược với ý vừa được nói. Vì vậy hầu như không sử dụng trong văn viết IELTS.

  Khi viết task 1, thường cụm từ “by contrast” hoặc “in contrast” sẽ được sử dụng để so sánh các số liệu hoặc xu hướng.


  6. Bonus

  Cuối cùng là một bài mẫu band 8+ cho chính thầy Toàn ZIM viết với đề bài này.
  (Lưu ý: đây chỉ là một trong rất nhiều cách viết được chấp nhận trong kì thi IELTS)

  Sample band 8++

  The graph compares the annual usage of 3 different types of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000.

  Overall, while the consumption of hamburgers and pizza increased dramatically, that of fish and chips experienced a complete opposite trend during the examined period. In the year of 2000, hamburgers became the most popular type of fast food among young adults in Australia.

  In 1975, both the figures for pizza and hamburgers were very low, at about 5 and 10 times respectively. Meanwhile, Fish and Chips was used 100 times in the same year. After undergoing a small drop to just over 80 times in 1980, the number of times teenagers consumed this product soon recovered to roughly 95 times after 5 years. By contrast, there was a surge in the consumption of the other two types of food in 1985, to 85 times for hamburgers and 30 times for pizza.

  At the end of the period, the usage of Fish and Chips stopped at 40 times. The other two figures continued to steadily grow to approximately 85 times a year for pizza and 100 times for hamburgers up to the year of 1995, before seeing a 5-year period of stability.

  (201 words)

  Tác giả: Toan ZIM - Anh Ngữ ZIM

   

  Share This Page

  Last edited: Sep 17, 2016

Share This Page