Sponsored

IELTS VOCABULARY Score 7.0 - 8.0 - 9.0 (PDF)

Discussion in 'Grammar and Vocabulary' started by Anh Ngữ ZIM, Jun 13, 2016.

Follow IELTS Forum để cập nhật những bài học và tài liệu mới:

 1. Tiểu Chiến Chiến

  Tiểu Chiến Chiến Master

  Joined:
  Jun 13, 2016
  Messages:
  4
  Likes Received:
  3

  Tham khảo

  Share This Page

  buinhat likes this.
 2. Anh Nguyen Duong

  Anh Nguyen Duong New Member

  Joined:
  Jul 20, 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0

  Tham khảo

 3. Hoang_Bao

  Hoang_Bao Master

  Joined:
  Jul 21, 2016
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0

  Tham khảo

  Thanks. Nhưng không thấy quyển C1 nào Ad ơi.
   

  Share This Page

 4. ntphutg

  ntphutg New Member

  Joined:
  Jun 26, 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0

  Tham khảo

  Mình tải về ra cái clip. Bạn cho mình xin qua email đc ko? Mail: ntphu.tg@gmail.com.
  Nếu file năngj quá, bạn up lên Google drive rùi share cho mình với. Cảm ơn bạn.
   

  Share This Page

 5. selz2011

  selz2011 New Member

  Joined:
  Jul 27, 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  2

  Tham khảo

  Không down đc ad ơi :(
   

  Share This Page

 6. lucky lucky

  lucky lucky New Member

  Joined:
  Jul 27, 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0

  Tham khảo

 7. Duy Y

  Duy Y New Member

  Joined:
  Jul 28, 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  1

  Tham khảo

  sao mình đăng ký, bấm like rồi.. vẫn không thấy down ở đâu. help me!


   

  Share This Page

  vuquangnhon likes this.
 8. Anh Ngữ ZIM

  Anh Ngữ ZIM Master Staff Member

  Joined:
  Apr 5, 2016
  Messages:
  240
  Likes Received:
  1,283

  Tham khảo

  có thể do mạng bạn bị lag đó
   

  Share This Page

  phuong 2801 and Duy Y like this.
 9. heoindo

  heoindo Master

  Joined:
  Jul 29, 2016
  Messages:
  30
  Likes Received:
  3

  Tham khảo

 10. minc

  minc Master

  Joined:
  Sep 15, 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0

  Tham khảo

 11. trangpham024

  trangpham024 New Member

  Joined:
  Sep 16, 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0

  Tham khảo

 12. boysg

  boysg New Member

  Joined:
  Aug 31, 2016
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0

  Tham khảo

 13. Miyo

  Miyo Master

  Joined:
  Oct 14, 2016
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0

  Tham khảo

 14. hung1107

  hung1107 New Member

  Joined:
  Jun 13, 2016
  Messages:
  6
  Likes Received:
  3

  Tham khảo

 15. dungqng1982

  dungqng1982 New Member

  Joined:
  Oct 26, 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0

  Tham khảo

Share This Page