Sponsored

Một số cấu trúc để tự tin ghi điểm trong IELTS SPEAKING

Discussion in 'Tips and tricks' started by IELTS Forum, Apr 16, 2016.

Follow IELTS Forum để cập nhật những bài học và tài liệu mới:

 1. IELTS Forum

  IELTS Forum Master Staff Member

  Joined:
  Apr 5, 2016
  Messages:
  244
  Likes Received:
  1,286
  1. To be in danger: đang gặp nguy hiểm

  VD: Do you realize that you may be in danger?

  Bạn có nhận ra rằng bạn có thể gặp huy hiểm không ?

  2. A date with sb: có hẹn với ai

  VD: I have a date with my girlfriend on Sunday

  Tôi có hẹn với bạn gái vào Chủ nhật

  3. To deal with: giải quyết, đối phó

  VD: They have to deal with the consequences of the storm

  Họ phải đối phó với hậu quả của cơn bão

  4. To dedicate st to sb: hiến dâng cho ai cái gì

  VD: She dedicated her life to me when we were kids.

  Cô ấy đã hiến dâng cuộc sống của cô ấy cho tôi từ khi còn bé.

  5. To elect sb as st: bầu ai làm gì

  VD: He was elected as Senator in 1965

  Ông ấy được bầu làm Thượng Nghĩ sĩ năm 1965

  6. To eliminate st from st else: loại trừ ra khỏi cái gì

  VD: You should eliminate sadness from your mind:

  Bạn nên loại trừ những đau buồn ra khỏi tâm trí bạn

  7. To be faithful to sb/st: trung thành với ai, cái gì

  VD: He promised to be faithful to his boss

  Anh ta đã hứa trung thành với ông chủ của mình

  8. To be fluent in a language: thông thạo một ngôn ngữ

  VD: He is fluent in French and Japanese.

  Anh ta thông thạo tiếng Pháp và tiếng Nhật

  9. To forgive sb for doing st: tha thứ, bỏ qua cho ai lỗi gì

  VD: Forgive me for using these pompous words

  Bỏ qua cho tôi vì đã dùng những từ sáo rỗng này
   

  Share This Page

 2. Bill Clinton

  Bill Clinton Master

  Joined:
  May 15, 2016
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
 3. Ann Pham

  Ann Pham New Member

  Joined:
  May 16, 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
 4. Do Thi Phuong

  Do Thi Phuong Master

  Joined:
  Aug 3, 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  1

Share This Page