Sponsored

Tổng hợp đề thi IELTS WRITING năm 2013

Discussion in 'Task 2' started by Hoàng ZIM, Oct 25, 2016.

Follow IELTS Forum để cập nhật những bài học và tài liệu mới:

 1. Hoàng ZIM

  Hoàng ZIM Master Staff Member

  Joined:
  Apr 11, 2016
  Messages:
  593
  Likes Received:
  323
  1. Đề thi IELTS Writing ngày 05/01/2013

  Topic:
  2. Đề thi IELTS Writing ngày 10/01/2013

  Topic:
  3. Đề thi IELTS Writing ngày 12/01/2013

  Topic:
  4. Đề thi IELTS Writing ngày 19/01/2013

  Topic:
  5. Đề thi IELTS Writing ngày 02/02/2013

  Topic:
  6. Đề thi IELTS Writing ngày 14/02/2013

  Topic:
  7. Đề thi IELTS Writing ngày 16/02/2013

  Topic:
  8. Đề thi IELTS Writing ngày 23/02/2013

  Topic:
  9. Đề thi IELTS Writing ngày 02/03/2013

  Topic:
  10. Đề thi IELTS Writing ngày 09/03/2013

  Topic:
  11. Đề thi IELTS Writing ngày 14/03/2013

  Topic:
  12. Đề thi IELTS Writing ngày 23/03/2013:

  Topic:
  13. Đề thi IELTS Writing ngày 06/04/2013:

  Topic:
  14. Đề thi IELTS Writing ngày 13/04/2013:

  Topic:
  15. Đề thi IELTS Writing ngày 18/04/2013:

  Topic:
  16. Đề thi IELTS Writing ngày 27/04/2013:

  Topic:
  17. Đề thi IELTS Writing ngày 11/05/2013:

  Topic:
  18. Đề thi IELTS Writing ngày 16/05/2013:

  Topic:
  19. Đề thi IELTS Writing ngày 18/05/2013:

  Topic:
  20. Đề thi IELTS Writing ngày 25/05/2013:

  Topic:
  21. Đề thi IELTS Writing ngày 08/06/2013:

  Topic:
  22. Đề thi IELTS Writing ngày 15/06/2013:

  Topic:
  23. Đề thi IELTS Writing ngày 22/06/2013:

  Topic:
  24. Đề thi IELTS Writing ngày 13/07/2013:

  Topic:
  25. Đề thi IELTS Writing ngày 27/07/2013:

  Topic:
  26. Đề thi IELTS Writing ngày 17/08/2013:

  Topic:
  27. Đề thi IELTS Writing ngày 24/08/2013:

  Topic:
  28. Đề thi IELTS Writing ngày 07/09/2013:

  Topic:
  29. Đề thi IELTS Writing ngày 21/09/2013:

  Topic:
  30. Đề thi IELTS Writing ngày 28/09/2013:

  Topic:
  31. Đề thi IELTS Writing ngày 12/10/2013:

  Topic:
  32. Đề thi IELTS Writing ngày 19/10/2013:

  Topic:
  33. Đề thi IELTS Writing ngày 26/10/2013:

  Topic:
  34. Đề thi IELTS Writing ngày 09/11/2013:

  Topic:
  35. Đề thi IELTS Writing ngày 16/11/2013:

  Topic:
  36. Đề thi IELTS Writing ngày 21/11/2013:

  Topic:
  37. Đề thi IELTS Writing ngày 30/11/2013:

  Topic:
  38. Đề thi IELTS Writing ngày 7/12/2013:

  Topic:
  39. Đề thi IELTS Writing ngày 12/12/2013:

  Topic:
  40. Đề thi IELTS Writing ngày 14/12/2013:

  Topic:
  41. Đề thi IELTS Writing ngày 21/12/2013:

  Topic:
   

  Share This Page

  Last edited: Oct 25, 2016

Share This Page