Sponsored

Tổng hợp đề thi IELTS Writing năm 2015

Discussion in 'Task 2' started by Hoàng ZIM, Oct 24, 2016.

Follow IELTS Forum để cập nhật những bài học và tài liệu mới:

 1. Hoàng ZIM

  Hoàng ZIM Master Staff Member

  Joined:
  Apr 11, 2016
  Messages:
  593
  Likes Received:
  323
  Tổng hợp tất cả đề thi IELTS Writing trong năm 2015 - đây chắc chắn sẽ là nguồn tài liệu tập luyện hữu ích cho các bạn, đồng thời phần nào giúp các bạn dần tiếp cận đề thi thật !
  Với những bạn có mong muốn nghiên cứu về IELTS Writing thì đây chắc chắn là một nguồn đề lí tưởng để các bạn đưa ra được những thống kê, phân tích và đánh giá :D
  Cuối cùng, xin chúc các bạn luyện tập tốt ;)


  1. Đề thi IELTS Writing ngày 10/1/2015:

  2. Đề thi IELTS Writing ngày 17/01/2015:

  3.Đề thi IELTS Writing ngày 29/01/2015:

  4. Đề thi IELTS Writing ngày 31/01/2015:

  5. Đề thi IELTS Writing ngày 07/02/2015:

  6. Đề thi IELTS Writing ngày 12/02/2015:

  7. Đề thi IELTS Writing ngày 14/02/2015:

  8. Đề thi IELTS Writing ngày 28/02/2015

  9. Đề thi IELTS Writing ngày 14/03/2015:

  10. Đề thi IELTS Writing ngày 21/03/2015:

  11. Đề thi IELTS Writing ngày 28/03/2015:

  12. Đề thi IELTS Writing ngày 11/04/2015:

  13. Đề thi IELTS Writing ngày 18/04/2015:

  14. Đề thi IELTS Writing ngày 25/04/2015:

  15. Đề thi IELTS Writing ngày 09/05/2015:

  Task 1: Table about high School Teacher's salary from 5 countries
  Task 2: Developments in technology has brought various environmental problems. Some believe that people need to live simpler lives to solve environmental problems. Others, however, believe technology is the way to solve these problems. Discuss both views and give your own opinion

  16. Đề thi IELTS Writing ngày 16/05/2015:

  17. Đề thi IELTS Writing ngày 21/05/2015:

  18. Đề thi IELTS Writing ngày 30/05/2015:

  19. Đề thi IELTS Writing ngày 06/06/2015:

  20. Đề thi IELTS Writing ngày 13/06/2015:

  21. Đề thi IELTS Writing ngày 27/06/2015:

  22. Đề thi IELTS Writing ngày 04/07/2015:

  23. Đề thi IELTS Writing ngày 11/07/2015:

  24. Đề thi IELTS Writing ngày 23/07/2015:

  25. Đề thi IELTS Writing ngày 25/07/015:

  26. Đề thi IELTS Writing ngày 01/08/2015:

  27. Đề thi IELTS Writing ngày 08/08/2015:

  28. Đề thi IELTS Writing ngày 13/08/2015:

  29. Đề thi IELTS Writing ngày 29/08/2015:

  30. Đề thi IELTS Writing ngày 03/09/2015:

  31. Đề thi IELTS Writing ngày 12/09/2015:

  32. Đề thi IELTS Writing ngày 26/09/2015:

  33. Đề thi IELTS Writing ngày 08/10/2015:

  34. Đề thi IELTS Writing ngày 10/10/2015:

  35. Đề thi IELTS Writing ngày 24/10/2015:

  36. Đề thi IELTS Writing ngày 31/10/2015:

  37. Đề thi IELTS Writing ngày 07/11/2015:

  38. Đề thi IELTS Writing ngày 14/11/2015:

  39. Đề thi IELTS Writing ngày 21/11/2015:

  40. Đề thi IELTS Writing ngày 03/12/2015:

  41. Đề thi IELTS Writing ngày 05/12/2015:

  42. Đề thi IELTS Writing ngày 12/12/2015:

  43. Đề thi IELTS Writing ngày 19/12/2015:

  BONUS
  Tổng hợp đề thi năm 2014
  Tổng hợp đề thi năm 2013

   

  Share This Page

  Last edited: Oct 25, 2016
  TrangUoB and yeta like this.

Share This Page